Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων

Η κίνηση της βάρκας είναι σύνθετη και την μελετάμε με βάση την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων, αναλύοντας την σε άξονες, όπως στο σχήμα.

 

Η κίνηση στον άξονα y είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη:

Οπότε y= ½ αt2 

 

  

Στον άξονα x η κίνηση είναι ευθύγραμμα ομαλή

x= υπ·t = 20m.

Πράγμα που σημαίνει ότι βάρκα θα φτάσει σε ένα σημείο Γ δεξιά του Β και σε απόσταση 20m.