Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.


Στο κύκλωμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του πρώτου σωληνοειδούς, οπότε στο δεξιό άκρο του δημιουργείται βόρειος πόλος.
Αρχικά δεν υπήρχε μαγνητική ροή στο δεύτερο πηνίο, ενώ με την διέλευση του ρεύματος Ι1 δημιουργείται μαγνητικό ροή και συνεπώς έχουμε ροή στο Π2. Έτσι έχουμε μεταβολή της μαγνητικής ροής και εμφάνιση ΗΕΔ από επαγωγής και αφού το κύκλωμα είοναι κλειστόν, διαρρ΄΄εται από ρεύμα. Η φορά του ρεύματος προκύπτει με εφαρμογή του κανόνα του Lenz. Το ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε να δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, όπως στο σχήμα (πράσινες γραμμές) ώστε να αντιτίθεται στην αύξηση της ροής που περνά από το δεύτερο πηνίο.

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.

Ένας ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ορίζει με ένα σημείο Α, που απέχει απ’ αυτόν απόσταση 10cm, ένα οριζόντιο επίπεδο. Ένας δεύτερος ευθύγραμμος αγωγός είναι κατακόρυφος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. Η απόσταση του σημείου Α από τον δεύτερο αγωγό είναι ΟΑ=5cm.

            Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

i)     Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. Λ

ii)    Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο οριζόντιος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφη. Σ

iii)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι οριζόντια. Σ

iv)   Η ένταση του πεδίου που δημιουργεί ο κατακόρυφος αγωγός, στο σημείο Α, είναι κατακόρυφο. Λ

v)    Ο κατακόρυφος αγωγός δεν δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο του οριζόντιου αγωγού. Σ

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.


iii) Ο μαγνήτης έλκεται από τον κυκλικό αγωγό.