Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.


Στο κύκλωμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του πρώτου σωληνοειδούς, οπότε στο δεξιό άκρο του δημιουργείται βόρειος πόλος.
Αρχικά δεν υπήρχε μαγνητική ροή στο δεύτερο πηνίο, ενώ με την διέλευση του ρεύματος Ι1 δημιουργείται μαγνητικό ροή και συνεπώς έχουμε ροή στο Π2. Έτσι έχουμε μεταβολή της μαγνητικής ροής και εμφάνιση ΗΕΔ από επαγωγής και αφού το κύκλωμα είοναι κλειστόν, διαρρ΄΄εται από ρεύμα. Η φορά του ρεύματος προκύπτει με εφαρμογή του κανόνα του Lenz. Το ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε να δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, όπως στο σχήμα (πράσινες γραμμές) ώστε να αντιτίθεται στην αύξηση της ροής που περνά από το δεύτερο πηνίο.