Αντίσταση του αέρα.


H Μηχανική ενέργεια στην αρχική θέση είναι:

Ε1= U= mgh = 112J

Η τελική είναι:

Ε2= Κ+ U = ½ mυ2 + mgh2 = 32J + 80J = 112J.

Άρα η μηχανική ενέργεια διατηρείται και δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα.