Ελαστική κρούση.

α) Σ

β) Λ

γ) Λ

δ) Σ

ε) Λ

στ) Σ