Ελεύθερη πτώση

Αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερα επί ορισμένο χρονικό διάστημα t1, οπότε αποκτά ταχύτητα υ1 και διανύει κατακόρυφη απόσταση y1. Αν ο χρόνος πτώσης διπλασιαστεί (t2=2t1), τότε:
α) Η τελική ταχύτητα θα τετραπλασιαστεί (υ=4υ1).
β) Η επιτάχυνση θα παραμείνει σταθερή. Σ
γ) Η επιτάχυνση θα διπλασιαστεί (α=2α1).
δ) Η απόσταση που θα διανύσει θα διπλασιαστεί (y2=2y1).