Τρίτος Νόμος Νεύτωνα.Ασανσέρ.


Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

  • Το Σ ασκεί στο σώμα Α το βάρος του.
  • Στο σώμα Α ασκούνται οι εξής δυνάμεις: Το βάρος του, το βάρος του σώματος Σ και μια δύναμη από το δάπεδο του ανελκυστήρα. Λ
  • Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Α είναι ίση με μηδέν. Λ
  • Το σώμα Α ασκεί στο Σ δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο μεγαλύτερο του βάρους του (του Σ) Σ
  • Η δύναμη που δέχεται το δάπεδο από τα σώματα είναι: Τα δύο βάρη των σωμάτων με φορά προς τα κάτω. Λ
  • Η αντίδραση του βάρους του Σ ασκείται στο Α σώμα. Λ
  • Η αντίδραση του βάρους του Α σώματος ασκείται στη Γη. Σ


2) Ν12 είναι η δύναμη που δέχεται το Σ από το Α και Ν21 η αντίδρασή της που ασκείται στο Α από το Σ. Ν είναι η δύναμη που ασκείται στο Α από το δάπεδο.  
Η αντίδραση του
Β1 ασκείται στη Γη, όπως και η αντίδραση του Β2. Η αντίδραση τηςΝ ασκείται στο δάπεδο του ανελκυστήρα.

3) Η δύναμη που ασκεί το σώμα Α στο δάπεδο έχει μέτρο 48Ν με φορά προς τα κάτω.


Δείτε την λύση σε pdf.