Ανάλυση δύναμης.


Άρα οι απαντήσεις είναι:

 

α)  Η Fx είναι ίση με 10Ν.         Σ.

b)     Η Fy είναι μικρότερη από 20Ν. Σ.    

c)     Αν  πολλαπλασιάσουμε το μέτρο της F με την εφαπτομένη της γωνίας των 60°, θα βρούμε το μέτρο της Fy.       Λ.

d)     Η δύναμη F μπορεί να αντικατασταθεί από τις Fx και Fy όπου Fx+Fy>F. Σ.