Φ2


Όταν το σώμα ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ΣF=0 οπότε Τ=B=mg=20N, ενώ όταν επιταχύνεται ΣF=ma άρα T-mg=ma και T=20N+6N=26N
Η αντίδραση του βάρους ασκείται στη Γη και η αντίδραση της τάσης του νήματος ασκείται στο νήμα....
Έτσι οι απαντήσεις είναι:

1)….α) Σ , β) Λ , γ) Λ .

2) … α) Λ , β) Σ, γ) Λ .