Κίνηση σε βαρυτικό και Ηλεκτρικό πεδίο.

Στο σωματίδιο ασκείται μια σταθερή βαρυτική και μια σταθερή Ηλεκτρική δύναμη, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.
άρα και η συνισταμένη δύναμη είναι σταθερή και το σωματίδιο θα αποκτήσει και σταθερή επιτάχυνση, εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στη διεύθυνση της συνισταμένης. Η σωστή απάντηση είναι η δ.