1ος Νόμος του Νεύτωνα.Ερώτηση.

Και στα δύο σώματα η συνισταμένη δύναμη είναι ίση με μηδέν.