Εξισώσεις κίνησης και συνάντηση κινητών.

1)   x= 100 – 15t 

x= ½ 2·t2 ή   x= t2 

2)  t=5s   και  x= 25m.

3)  x= 50-15t   

x= -50 + t2  

Μπορείτε να δείτε την  λύση από ΕΔΩ.