Ένδειξη Ηλεκτροσκοπίου.

  1. Όταν απομακρύνουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή, ελαττώνεται η χωρητικότητα με σταθερό το φορτίο, πράγμα που σημαίνει ότι μεγαλώνει η τάση του πυκνωτή, άρα μεγαλώνει και το δυναμικό του οπλισμού με το θετικό φορτίο και η απόκλιση του ηλεκτροσκοπίου μεγαλώνει.
  2. Όταν απομακρύνουμε τον αρνητικό οπλισμό μειώνεται πολύ η χωρητικότητα και μεγαλώνει κατά πολύ η εκτροπή του ηλεκτροσκοπίου.
  3. Θέτοντας το διηλεκτρικό, η χωρητικότητα μεγαλώνει, οπότε από την σχέση C=q/V προκύπτει ότι μικραίνει η τάση V, άρα και το δυναμικό του οπλισμού που συνδέεται με το ηλεκτροσκόπιο. Έτσι η απόκλιση μικραίνει.