Γραμμομοριακές Θερμότητες.

W= ½ (ΑΒ)·(ΒΓ) = ½ 0,1·1·105J= 5000J.

Q= 225.000J.

2%

Cv=5R/2

Cp=7R/2

CΑΒ=45R/6

 

Μπορείτς να δείτε πλήρη λύση από ΕΔΩ.