Κύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.


φΒΓ=   π (rad)

Δείτε την λύση σε pdf.