Ηλεκτρική Ταλάντωση και μια γραφική παράσταση.

Ετ= UΒmax= ½ L·Ι2= ½ 1·10-4J = 5·10-5J.

di/dt= 10 A/s

i2 = 10-4 – 10-6 q2


Μπορείτε να δείτε όλη την λύση από ΕΔΩ.