Δυναμικό στο ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

q=- 5nC
U= - 2·10-7 J.

Δείτε την λύση από ΕΔΩ.