Εκφόρτιση πυκνωτή.

W1=0,05J και Wολ= 62,5·107J.

.

.

Δείτε ολοκληρωμένη την απάντηση από ΕΔΩ.