Κύματα σε δύο ελαστικά μέσα.y1= 0,1 ημ2π(2,5t + 2x) 
y2 =  0,1 ημ2π(2,5t- x/0,4)
 
Μπορείτε να δείτε την λύση από ΕΔΩ.