Φάσεις σημείων σε ένα κύμα.


Δίνεται το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τα δεξιά. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

  1. Η εξίσωση του κύματος είναι της μορφής y= Αημ2π(t/Τ-x/λ)  Λ
  2. Η φάση του σημείου Β είναι ίση με μηδέν. Λ
  3. Η φάση του σημείου Γ είναι ίση με 1,5π.  Σ
  4. Η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων Δ και Γ είναι ίση με π. Σ
Το σημείο Β θα κινηθεί προς την αρνητική κατεύθυνση άρα έχει φάση ίση με π.