Πυκνωτής και γείωση.


  1. Η τάση του πυκνωτή είναι:
    V=VΑ-VΒ= 50V-(-50V) = 100V.
  2. Με το κλείσιμο του διακόπτη δ2 δεν κλείνει κύκλωμα, οπότε το φορτίο του πυκνωτή δεν θα αλλάξει.
  3. Μετά τη γείωση το δυναμικό του οπλισμού Β γίνεται μηδέν. Αλλά αφού δεν άλλαξε το φορτίο του πυκνωτή δεν άλλαξε και η τάση μεταξύ των οπλισμών του. Συνεπώς:
    VΑ-VΒ=100V → VΑ=0

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανάρτηση και σε pdf