Ταλάντωση ενός σημείου κατά την διάδοση κύματος.

  1. 0
  2. 3,5π rad
  3. 0J
  4. 16·10-6Ν.

Δείτε όλη την λύση από ΕΔΩ.