Φάσεις σημείων ενός ελαστικού μέσου.

Το κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά.

Η φάση του σημείου Β είναι 2π. Το σημείο Γ έχει φάση 3π.

φΒ=2π+1,5π=3,5π rad και

φΓ= 3π+1,5π=4,5π rad.

Δείτε την λύση από ΕΔΩ.