Ενέργεια για την απομάκρυνση οπλισμών πυκνωτή.

.
Το έργο της δύναμης που ασκούμε για την απομάκρυνση των δύο οπλισμών εκφράζει την ενέργεια που προσφέρουμε στον πυκνωτή και αποθηκεύεται σε αυτόν με την μορφή ενέργειας Ηλεκτρικού πεδίου.
Πραγματικά ο πυκνωτής είχε αρχικά ενέργεια:
U1= ½ q2/2C = ½ 0,42·10-6/2·10-6J= 0,04J.
Όταν διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών υποδιπλασιάζεται η χωρητικότητα του πυκνωτή σύμφωνα με την σχέση:
C=ε0·S/l
Έτσι η τελική ενέργεια είναι:
U2= ½ q2/2C2 = ½ 0,42·10-6/1·10-6J = 0,08J
Άρα η ενέργεια που προσφέραμε είναι:
U2-U1= 0,08J-0,04J= 0,04J.

Μπορείτε να το κατεβάσετε και σε pdf