Ηλεκτρικό ρεύμα.


Μόλις κλείσουμε το διακόπτη στο εσωτερικό των αγωγών δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο το οποίο θέτει σε κίνηση τα φορτία. Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρικού πεδίου είναι πολύ μεγάλη (ταχύτητα του φωτός), οπότε πρακτικά όλο το κύκλωμα διαρρέεται ταυτόχρονα από το ίδιο ρεύμα και οι λάμπες θα φωτοβολούν το ίδιο ανεξάρτητα της θέσης τους.

Έτσι οι προτάσεις είναι:

  1. Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ, θα ανάψει πρώτη η λάμπα Λ1. Λ
  2. Οι δυο λάμπες θα φωτοβολήσουν το ίδιο. Σ
  3. Αν μεταφέρουμε την Λ1 στη θέση που φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα, τότε θα διαρρέεται από ρεύμα μικρότερης έντασης και θα φωτοβολεί λιγότερο. Λ