2ος Θερμοδυναμικός Νόμος. Θερμική μηχανή.

V=4L
Q= - 1800J

Qc=-1800J-840J=-2640J.

e=0,12


Μπορείτε να δείτε την λύση από ΕΔΩ