Ελαστική παραμόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου

Το Α ελατήριο έχει μεγαλύτερη σκληρότητα από το Β.


η παραμόρφωση δεν είναι ελαστική.

Δείτε την λύση σε  pdf.