Χημική Ισορροπία.

Αφού αυξήθηκε η συγκέντρωση του Α τη στιγμή t1 σημαίνει ότι μειώσαμε τον όγκο του δοχείου.
Από 0-t1 η συγκέντρωση του Α μειώθηκε κατά 2mol/L, οπότε η συγκέντρωση του Β τη στιγμή t1 είναι 1mol/L.
Το διάγραμμα είναι το παρακάτω.