Κέντρο μάζας στερεού.

Η πρόταση είναι λάθος.

Έστω ένα στερεό που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, ο οποίος δεν διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ο, με γωνιακή ταχύτητα ω. Τότε το κέντρο μάζας Ο, εκτελεί κυκλική κίνηση, κέντρου Κ και ακτίνας R και θα έχει γραμμική ταχύτητα υγρ= ω·R.