Στροφική ή μεταφορική κίνηση;

Αν το στερεό εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα, ο οποίος δεν διέρχεται από το κέντρο μάζας του, τότε το κέντρο μάζας, εκτελεί κυκλική κίνηση γύρω από τον άξονα περιστροφής, έχοντας γραμμική ταχύτητα υcm= ω·R, όπου R η ακτίνα του κύκλου που διαγράφει.Κάθε άλλο σημείο αυτού του κύκλου έχει επίσης γραμμική ταχύτητα μέτρου υ=ω·R.