Κινητήρας

Η ισχύς που καταναλώνει ο κινητήρας (ισοδύναμα που δίνει το ρεύμα στον κινητήρα) είναι Ρ=V·Ι=100W. Από αυτήν, μετατρέπεται σε θερμότητα ΡQ2·r=25·2W=50W.
Άρα η Μηχανική ισχύς είναι ΡΜηχ=100W-50W=50W.

Κατά συνέπεια η απάντηση είναι:

α)Σ

β) Λ

γ) i)