Συμβολή κυμάτων με Applet.

.

1) Στο σημείο Σ τα δύο κύματα φτάνουν σε φάση και το πλάτος ταλάντωσης είναι 2cm.

2) Με βάση το σχήμα παίρνουμε (ΑΣ)= 4,5 λ ή λ=20cm.

3) Το σημείο Σ βρίσκεται στην πρώτη υπερβολή αριστερά της μεσοκαθέτου (η γαλάζιες γραμμές παριστούν τις υπερβολές ενισχυτικής συμβολής), οπότε:

r2- r1= λ ή

r2= r1+λ = 110cm.

4) Και στο σημείο Τ έχουμε ενίσχυση, οπότε:

r1- r2= λ ή

r1= r2+λ = 104cm.

5) Το σημείο Ρ παραμένει ακίνητο, έτσι:

r2-r1= (2Ν+1) λ/2, όπου Ν=2

r2= r1+5·λ/2 = 73cm+50cm= 123cm.

6) Η απόσταση (AB) = 5λ = 100cm.

Για κάθε σημείο δεξιά του Β έχουμε:

r1- r2= 5λ+r2-r2=5λ και το πλάτος ταλάντωσης είναι 2cm. (Προσέξτε το γαλάζιο χρώμα της γραμμής, ενίσχυση).