Και αν πρόκειται για την ελάχιστη ταχύτητα;

1) Επειδή η ενέργεια του σωματιδίου παραμένει σταθερή, ο πίνακας συμπληρώνεται όπως παρακάτω.

θέση

Κ(J)

U(J)

Α

0,8

-2,0

Β

0,1

-1,3

Γ

0,4

-1,6

Δ

2,1

-3,3

2) Η κινητική ενέργεια είναι μεγαλύτερη στο Γ παρά στο Β. Συνεπώς μεταξύ Β και Γ το σωματίδιο επιταχύνεται. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνισταμένη δύναμη.

3) Με βάση και την προηγούμενη παρατήρηση προκύπτει ότι το φορτίο Q2 είναι θετικό.

4) Το σωματίδιο στο Β έχει την ελάχιστη ταχύτητα, πράγμα που σημαίνει ότι επιβραδύνεται από το Α μέχρι το Β και επιταχύνεται μετά. Άρα στο σημείο Β έχει μηδενική επιτάχυνση και ΣF=0, οπότε και η ένταση του πεδίου είναι μηδενική.Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλημα της ισορροπίας διαβάζοντας το αρχείο:

Δυναμική ενέργεια- Δυναμικό και ισορροπία.