Ισορροπία ηλεκτρικού διπόλου σε ΟΗΠ.

1. Οι δυνάμεις έχουν σχεδιαστούν στο παρακάτω σχήμα.

2. Οι δύο δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα F=|q|·Ε, οπότε ΣF=0 και το δίπολο ισορροπεί.

3. Κατά μήκος μιας δυναμικής γραμμής τα δυναμικά μειώνονται, οπότε:

VΒ> VΑ

|q|VΒ> |q|VΑ

Αλλά η δυναμική ενέργεια του φορτίου Α είναι θετική U1= q·VΑ, ενώ του φορτίου Β είναι αρνητική με τιμή U2= - q·VΒ. Έτσι η συνολική δυναμική ενέργεια είναι:

U=qVΑ-qVΒ είναι αρνητική.

Μπορείτε να συγκρίνετε την ισορροπία του διπόλου στην θέση αυτή και στην προηγούμενη ανάρτηση; Νομίζεται ότι συνδέονται οι δύο ισορροπίες με την τιμή της δυναμικής ενέργειας του διπόλου; Αν καταλήξατε σε κάποιο συμπέρασμα δείτε επίσης και την ανάρτηση Δυναμική ενέργεια και ισορροπία.

Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλημα της ισορροπίας διαβάζοντας το αρχείο:

Δυναμική ενέργεια- Δυναμικό και ισορροπία.