Μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου.

1) Η ενέργεια του σωματιδίου παραμένει σταθερή, αφού η δύναμη του Ηλεκτροστατικού πεδίου είναι συντηρητική, ο πίνακας συμπληρώνεται όπως παρακάτω.

θέση

Κ(J)

U(J)

Α

0,6

0,9

Β

0,0

1,5

Γ

0,3

1,2

Δ

0,0

1,5

Ζ

0,2

1,3

2) Το σωματίδιο έχει θετική δυναμική ενέργεια σε ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από θετικά φορτία, άρα έχει θετικό φορτίο.

3,4) Τα σημεία είναι όπως στο σχήμα, όπου έχει σχεδιαστεί και η συνισταμένη δύναμη.

5) Το σωματίδιο στο Α έχει την μέγιστη ταχύτητα, πράγμα που σημαίνει ότι επιταχύνεται από το Δ μέχρι το Α και επιβραδύνεται μετά. Άρα στο σημείο Α έχει μηδενική επιτάχυνση και ΣF=0, οπότε και η ένταση του πεδίου είναι μηδενική.

6) Η μηχανική ενέργεια του σωματιδίου είναι παντού μεγαλύτερη από 0,9J (στο Α έχουμε την μέγιστη κινητική, άρα την ελάχιστη δυναμική ενέργεια) και επειδή U=qV >0 και το δυναμικό θα είναι παντού θετικό.Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε το πρόβλημα της ισορροπίας διαβάζοντας το αρχείο:

Δυναμική ενέργεια- Δυναμικό και ισορροπία.