Κίνηση κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο.

  1. Παρατηρώντας τις τιμές υ και ω βρίσκουμε ότι υ=ω·R, άρα η τριβή είναι ΣΤΑΤΙΚΗ, με φορά προς τα πάνω και μέτρο Τ=14,62Ν.
  2. Αρχικά ο κύλινδρος έχει ταχύτητα υcm χωρίς να περιστρέφεται, οπότε η ασκούμενη τριβή είναι τριβή ολίσθησης με μέτρο Τ1= 52,65 Ν, με φορά προς τα κάτω, ενώ μόλις υ=4,12m/s και ω= - 8,24rad/s, αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση, μέχρι να σταματήσει και μετά να κινηθεί κανά προς τα κάτω. Μόλις πάψει να ολισθαίνει η τριβή, είναι ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ με μέτρο Τ=14,62Ν.
  3. Ασκείται πάνω του τριβή ολίσθησης προς τα πάνω με μέτρο Τ1=52,65Ν, μέχρι ο κύλινδρος αποκτήσει υ= 1,49m/s και ω= - 2,98rad/s, οπότε αρχίζει ξανά να κυλίεται χωρίς ολίσθηση, η τριβή γίνεται στατική, όπως και τις προηγούμενες φορές, με μέτρο Τ=14,62Ν.