Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.


Στο σχήμα φαίνονται οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του κυκλικού αγωγού. Απέναντι από το βόρειο πόλο του μαγνήτη, δημιουργείται Νότιος πόλος, οπότε ο μαγνήτης δέχεται δύναμη προς τα αριστερά.