Πτώση μαγνήτη και Επαγωγή.

Κατά την πτώση των μαγνητών, αναπτύσσεται στα πηνία ΗΕΔ από επαγωγή, αλλά μόνο στο πρώτο κύκλωμα θα έχουμε επαγωγικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να ασκηθεί δύναμη στον μαγνήτη που να αντιτίθεται στην πτώση του, δηλαδή να έχει φορά προς τα πάνω. Έτσι ο Α μαγνήτης θα φτάσει πιο αργά και με μικρότερη ταχύτητα στο έδαφος.

Έτσι σωστές είναι οι προτάσεις:

i) Η πρόταση 3)

ii) Η 1) πρόταση.