Αμείωτη και φθίνουσα Ταλάντωση.

Η περίοδος της φθίνουσας είναι λίγο μεγαλύτερη από της αμείωτης, συνεπώς η συχνότητα λίγο μικρότερη.
Στην αρχική θέση η ταχύτητα είναι μηδενική, συνεπώς δεν υπάρχει δύναμη απόσβεσης και τα δύο σώματα έχουν την ίδια επιτάχυνση.
Η ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στην αρχική θέση ισορροπίας στην περίπτωση της φθίνουσας, είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της αμείωτης. Στη θέση όμως αυτή δέχεται δύναμη απόσβεσης F=- bυ και συνεπώς επιβραδύνεται.

Από το Θ.Μ.Κ.Ε έχουμε:
Κτ-Κα = Wολ → Wολ= 0

Έτσι οι απαντήσεις είναι:

Έχοντας ένα σώμα δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το εκτρέπουμε κατά α και το αφήνουμε να ταλαντωθεί ελεύθερα, εκτελώντας δύο πειράματα. Στο Α το σώμα βρίσκεται στον αέρα που οι τριβές θεωρούνται αμελητέες, ενώ στο Β πείραμα, το σώμα συνδέεται με αβαρή πλάκα, η οποία βυθίζεται σε δοχείο με νερό.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
 1. Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη στο Β πείραμα. Λ
 2. Η αρχική επιτάχυνση και στα δύο πειράματα είναι ίδια. Σ
 3. Φτάνοντας το σώμα στην αρχική του θέση ισορροπίας για πρώτη φορά, έχει
  α) την ίδια ταχύτητα Λ
  και διαφορετική επιτάχυνση Σ
  και στα δύο πειράματα.
 4. Η περίοδος ταλάντωσης στο Α πείραμα παραμένει σταθερή ενώ στο Β μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. Λ
 5. Για το χρονικό διάστημα από την θέση που αφήνουμε το σώμα να κινηθεί, μέχρι την θέση που θα σταματήσει για πρώτη φορά, το ολικό έργο των δυνάμεων είναι το ίδιο και για τα δύο πειράματα. Σ