Μέση Κινητική Ενέργεια μορίων και πίεση-Θερμοκρασία.

Η πίεση του αερίου δίνεται από την εξίσωση:

Άρα

Για την απόλυτη θερμοκρασία έχουμε