Δυναμικό και κίνηση φορτίου, μεταξύ δύο άλλων φορτίων.1) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σωματίδιο στο σημείο Κ, όπου F1 η απωστική δύναμη εξαιτίας του φορτίου q1 και F2 η αντίστοιχη από το q2.

Από το νόμο του Coulomb έχουμε:

Για τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ.