Δυναμικό και δυναμικές γραμμές.

Σωστή πρόταση είναι η ii).