Πληροφορίες από το διάγραμμα θέσης-χρόνου.

  1. Η κλίση στο διάγραμμα x-t είναι αριθμητικά ίση με την στιγμιαία ταχύτητα. Έτσι η κλίση στην θέση Α είναι -10m/s, στο Β είναι 0 και στο σημείο Γ είναι ίση με+10m/s.
  2. Στο διάγραμμα α-t το εμβαδόν είναι αριθμητικά ίσο με την μεταβολή της ταχύτητας του κινητου.

Πραγματικά Ε= β·υ= 10·2 = 20m2, ενώ
Δυ= υτα = +10m/s- (-10m/s) = + 20m/s.