Φωτοβολία λαμπτήρα και συντονισμός.


Συνδέοντας μια δεύτερη αντίσταση R παράλληλα η ισοδύναμη αντίσταση Rισ=R·R/2R =R/2 μειώνεται. Με βάση την καμπύλη συντονισμού, βλέπε σχήμα, αφού μικραίνει η αντίσταση Rολ=Rισ+RΛ, αυξάνεται το πλάτος της έντασης, συνεπώς η φωτοβολία του λαμπτήρα αυξάνεται.