Δομή ατόμου και ιόντων.

1) Με βάση τις αρχές δόμησης έχουμε:
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9.
Αλλά όταν η υποστιβάδα d περιέχει 5 ηλεκτρόνια ή είναι συμπληρωμένη με 10 ηλεκτρόνια τότε το άτομο παρουσιάζει χαμηλότερη ενέργεια, οπότε έχουμε αυξημένη σταθερότητα, οπότε τελικά η κατανομή είναι:
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10,4s1.
2) Κάθε συμπληρωμένο τροχιακό έχει δύο ηλεκτρόνια με αντίθετο spin + ½ και – ½ . Εδώ τέτοια τροχιακά είναι τα 3s: 1s, 2s,3s, έξι τροχικά p, 2p, 3p και τα πέντε τροχιακά 3d. Έχουμε ακόμη ένα ηλεκτρόνιο στην 4s με spin + ½ . Άρα έχουμε 15 ηλεκτρόνια με spin + ½ .
3) Τα ιόντα προκύπτουν αφού αφαιρεθούν ηλεκτρόνια με την μεγαλύτερη ενέργεια. Έτσι η δομή των ιόντων είναι:
Cu+1: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10.
Cu+2: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9.