Ποιες είναι οι μεταβολές των αερίων;


α) ΑΒ : Ισόχωρη θέρμανση

ΒΓ: Ισόθερμη εκτόνωση.

β) Σωστό διάγραμμα είναι το (γ).