Ένταση στο πεδίο Coulomb.  1. Αν στο σημείο Α φέρναμε ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο q1 θα δεχτεί δύναμη από το ηλεκτρικό πεδίο του φορτίου Q με φορά προς τα πάνω. Άρα το φορτίο Q είναι θετικό, αφού απωθεί το q1.
  2. Οι εντάσεις στα σημεία Β και Γ φαίνονται στο σχήμα.
  3. Για τα σημεία Β και Γ το μέτρο της έντασης είναι Ε=ΚQ/r2 και αφού (ΟΒ)=(ΟΓ), ΕΒΓ. Αλλά τα σημεία Β και Γ απέχουν διπλάσια απόσταση από το Q, σε σχέση με την απόσταση του σημείου Α, συνεπώς το μέτρο της έντασης είναι το υποτετραπλάσιο της έντασης στο Α.

Συνεπώς ΕΒΓ= ¼ ΕΑ= 2Ν/C.