Βαρυτικές και Ηλεκτρικές δυνάμεις.Η δύναμη παγκόσμιας έλξης έχει μέτρο

A) Fg= Gm1m2/r2 = 6,67·10-11·23·35,5·1,62·10-54/10-16N= 1,4·10-45N

B) Fc=K|q1·q2|/r2 = 9·109·1,62·10-38/10-16N=2,3·10-12N.

Παίρνουμε τον λόγο Fc/Fg και έχουμε:

Fc/Fg= 2,3·10-12/1,4·10-45 = 1,6·1033

Παρατηρούμε ότι η έλξη μεταξύ των δύο ιόντων εξαιτίας των φορτίων τους είναι ασύληπτα μεγάλη σε σχέση με την βαρυτική έλξη τους. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι βαρυτικές δυνάμεις δεν παίζουν κανένα ρόλο όσον αφορά την σταθερότητα του κρυστάλλου, η οποία οφείλεται στις ηλεκτροστατικές δυνάμεις.

Το συμπέρασμα ισχύει γενικότερα σε δυνάμεις στον μικρόκοσμο.

Οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις καθορίζουν τον μικρόκοσμο, ενώ οι βαρυτικές ερμηνεύον τη σταθερότητα στον μακρόκοσμο .

(αυτές καθορίζουν τη σταθερότητα π.χ. του Ηλιακού συστήματος).


Υ.Γ. Στο σχήμα οι δυνάμεις δεν έχουν σχεδιαστεί με την σωστή αναλογία. Προφανώς η βαρυτική έχει πολύ μικρότερο μέτρο, από αυτό που υπονοεί το σχήμα.