Υπάρχουν τα τροχιακά;

.

Η πρόταση είναι λάθος. Τα τροχιακά υπάρχουν είτε σε αυτά περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι.