Η μετατόπιση είναι διάνυσμα.Στο παραπάνω σχήμα με κόκκινο χρώμα είναι το διάνυσμα της μετατόπισης ΑΒ, με πράσινο της ΒΓ, ενώ με μπλε η συνολική μετατόπιση ΑΓ.

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε:

(ΑΓ)2= (ΑΒ)2 + (ΒΓ)2

(ΑΓ)2 = 32+ 42 = 25 →

(ΑΓ) = 5m.

(Προσέξτε στα διανύσματα 3+4 δεν κάνει 7….)